söndag 17 maj 2009

Roligt att leda

- Det ska bli jätteroligt att leda 500 miljoner människor.
Det säger blygsamma rymdminister Maud Olofsson i DN idag.
Om inte Berget minns fel är människans enda yrkesmerit en medioker insats i Västerbottens hushållningssällskap.
Det känns ju betryggande för 500 miljoner européer.


-- På resande fot ...

lördag 16 maj 2009

Tillfälligt stängt.

På grund av en resa gör Berget en paus i bloggandet för ett tag.

lördag 2 maj 2009

... som droglangare ...Berget
kan inte undanhålla den lettiske advokaten Reinis Berzins liknelse idag i DN:

– Bankerna är som droglangare. De ger folk billiga lån och äger dem sedan för livet.

Sådan är kapitalismen och dessa bankers intressen går som bekant före alla andras.

fredag 1 maj 2009

Första maj eller familjepicknick


Två majmöten - Berget lyssnade på (S) - färdigtuggat gnäll, varm korv och ballonger. Vänsterpartiet, inte mycket bättre; ballonger, fika och pliktskyldiga tal. Och trubadurer på vardera stället, en bättre, en sämre. Av den enorma kapitalistiska krisen märktes knappt något. Det är mest familjepicknick utan de brandtal som borde höras från varje samhälle. Inget jävlaranamma.

Bergets behållning var istället Widerbergs Ådalen 31 på TV. Kanske borde ledningen för bägge arbetarepartierna bänkat sig vid TV-apparaterna och istället insupit lite klassmedvetenhet och beslutat att på måndag börjat samla folk bakom krav som:

Dra tillbaks samtliga varsel!
Alliansen - avgå nu - nyval!

Och dessutom börja sätta hårt mot hårt - istället för den mjäkiga politik som idag kostar tiotusentals jobben varje månad. Öppna korpgluggarna och inse att borgerligheten idag bedriver en klass mot klass-politik utan större motstånd!

torsdag 30 april 2009

These days

En underbar kväll och Berget ger var och en som vill lyssna:

Jackson Browne's fantastiska sång som han som tonåring skrev 1967 till artisten Nico: These days.

onsdag 29 april 2009

... det måste bli en konfrontation med fackföreningsrörelsen ...

Berget minns att år 1975 skrev L E Thunholm, dåvarande chefen för Wallenbergarnas skötebarn SE-banken (idag SEB)

”Det krävs ett auktoritärt system för att klara samhällets anpassning till inflation... Förr eller senare kommer vi till en punkt där det måste bli en konfrontation med fackföreningsrörelsen”.

Idag handlar det primärt inte om inflation utan om gigantisk överföring av skattemedel till de förmögna och till bank- och finanssystemet över hela världen. De demokratiska fri- och rättigheter är dock de flesta av dagens direktörer säkerligen beredda att offra på kapitalismens altare om det anses gynna deras intressen.

Det var mycket glädjande därför att höra hur Volvo-chefen idag buades ut av upprörda Volvo-arbetare. Det är dags att den allt hårdare konfrontationen med fackföreningsrörelsens medlemmar får ett svar.


Det var dessa som SE-bankens VD fasade för på 70-talet

tisdag 28 april 2009

"Arbetslinjens" framgångar fortsätter del IV

I Dagens DN läser Berget under rubriken Förtidspensionärerna är yngre än någonsin:

"Genomsnittsåldern för när svenskar förtidspensioneras är 46 år. Den har aldrig varit lägre."

"På 1970-talet var genomsnittsåldern för nyblivna förtidspensionärer cirka 55 år. Sedan går kurvan nedåt. År 2004 var första gången snittåldern gick ned under 50. I år väntas 17.584 personer beviljas aktivitetsersättning och 5.754 sjukersättning."

Är det någon som minns Reinfeldts & Husmarks gapande om arbetslinje & utanförskap?

Berget saxar:

"Alla de 27 000 ungdomar som är förtidspensionärer ska garanteras utbildning, praktik eller arbetsträning. Det säger statsminister Fredrik Reinfeldt och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson."

"I dag har förtidspensionen blivit en återvändsgränd - varifrån mindre än en procent av alla dem som beviljats permanent förtidspension någonsin kommer tillbaka. Under den förra regeringen vågade denna grupp sällan pröva på att arbeta - av rädsla för att förtidspensionen skulle dras in."

"Alliansregeringen har tagit viktiga steg för att återupprätta den svenska arbetslinjen - men också för att se till så att resurserna verkligen finns där till dem som behöver det. Så bryter vi utanförskapet."

"Statsminister Fredrik Reinfeldt tillade att det är viktigt att minska inflödet in i sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades förtidspension."

"Nyfriskjobb "mycket kraftfullt stöd" - Reinfeldt"Vilka tomtar!

måndag 27 april 2009

Vem får kritisera ...

Berget läser gärna Dagens Arena. I en mycket märklig artikel med den ännu märkligare rubriken "Vem får kritisera islam?" går idag Devrim Mavi, till angrepp mot vänstern för att i princip ha slutit borgfred med de mest reaktionära av politiska rörelser med islamsk bakgrund. Främst angriper Mavi Anders Johansson som på AB:s kultursida skrivit:

"Jag delar nog inte så många av vare sig Omars eller Ahmadinejads åsikter, men just nu har jag lättare att förlika mig med dem än med de självhögtidliga motreaktionerna."

Detta formulerar Mavi om, för att få en större tyngd bakom sin tankegång:

"Han berättade för oss att han med lätthet kunde förlika sig med poeten Mohammed Omars och Irans president Ahmadinejads åsikter."

Det är en jäkla skillnad och fult, mycket fult från en skribent som skriver för Arenagruppen som sägs verka:

"i en radikal och progressiv tradition. Radikal i meningen att de grundläggande värderingarna om jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet står i förgrunden. Progressiv i betydelsen att vi vill se med nyfikenhet på vår tids problem. Vi blickar inte tillbaka, men betraktar inte heller framtiden som given, utan möjlig att påverka, styra och förändra."

Av skäl svåra att förstå går Mevi vidare och påstår:

"Längtan efter att vara radikal och låta radikal är stor hos många vänstermänniskor. Dessutom förenar sig delar av den europeiska vänstern med islamister i det antiimperialistiska projektet - det vill säga USA-hatet - och kring Israel-Palestina konflikten."

Berget hörde samma resonemang från de reaktionäraste kretsar för fyrtio år sedan när vi till vänster anklagades för vårt stöd åt de indokinesiska folkens kamp mot USA-imperialismen. Berget undrar hur Mavi skulle ha resonerat om hon varit med på den tiden?

När debatten handlar om det palestinska och det judiska folkens historia, är det lätt att se vilka fruktbara marker detta är för islamofober och antisemiter. Det är inte heller svårt att se ängsligheten hos de som för allt i världen inte vill bli beskyllda för antisemitism. Den israeliska statens propaganda är omfattande. Folk som säkerligen är hyggliga på samarbete och brinner för att finna lösningar på en smärtsam historia, är gång på gång dessutom snubblande nära att halka in på islamofobers eller antisemiters refränger. I synnerhet när argumenten börjar cirkla kring religiösa urkunders eviga tvistemål.

Otvetydigt är det så, att palestiniernas sak är på alla plan berättigad -
under decennier utsatta för fördrivning, ockupation och nationell förödmjukelse från Israel stödda av USA och större delen av västvärlden. Palestinernas kamp har sympatier från förtryckta världen över, av radikala rörelser, av fackföreningar, av kvinnokämpar ... men även av politiska krafter med egna agendor, fjärran från alla tankegångar om jämlikhet, frihet och broders- och systerskap. Sådana är politikens villkor.

För palestinierna är den israeliska statens politik en grundorsak till lidandet och ett hot mot all palestinsk existens. Att stödja Palestina betyder däremot inte att på något sätt omfamna den israeliska statens många övriga fiender i världen. För de flesta av invånarna i länder som Egypten, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien, Jordanien, Iran och Irak utgör inte Israel den största huvudvärken - fienden finns även i respektive land. Regimer som alla attackerar den egna befolkningen, motarbetar nödvändiga jordreformer, förhindrar facklig och politisk organisering och inte tillåter yttrande-, tryck- och organisationsfrihet. För arbetare och bönder i flera av dessa länder är det inte mycket som skiljer exempelvis det gamla irakiska Baathpartiet eller prästväldet i Iran från olika Hezbollahrörelser eller Hamas.

Och för det judiska folket är inte allt knutet till Israel. Om Berget inte minns fel bor hälften av det judiska folket i USA. Tyvärr finns inte någon trygghet mot antisemitism i USA eller på andra håll i världen. I kristider kommer alltid antisemitiska syndabocksorganisationer att hetsa mot judarna, i USA som i Sverige. Den som värnar om det palestinska folkets rätt gentemot den israeliska staten står även upp mot all antisemitisk smörja.

På frågan om vem som får kritisera islam, är svaret enkelt; vem som helst. Och det är precis det som görs, från den mest avskyvärda, islamofobiska hetsen till en seriös och berättigad kritik just nu, mot exempelvis den iranska regimens attacker mot strejkande bussförare i Teheran och deras kamp för fackföreningsrättigheter.

Om Berget använder sig av Mavis rubriksättning kan frågan snarare spetsas till på följande sätt:

Vem får kritisera Israel?

(utan att anklagas för antisemitism, islamism, USA-hat och låtsasradikalism?)

När det skrivs har klartecken givits för bygget av nya bostäder i judiska bosättningar i östra, ockuperade Jerusalem.

- Målet är att skapa ett bälte av judiska stadsdelar som omringar östra Jerusalem. Vi är emot detta projekt eftersom det skadar hoppet om fred, säger
Hagit Ofran, taleskvinna för Fred nu.


lördag 25 april 2009

För allt i världen - undvik borgfred!

- Det hade inte ha sett ut så här om Göran Persson och Pär Nuder hade varit kvar, sa Fredrik Reinfeldt.

Så gnäller (M)-ledaren och yrkar på "borgfred" inför det svenska ordförandeskapet för EU. Han vill att Sahlin, Ohly och språkrören ska tiga under ett halvt år! Sicken tomte - förmodligen vet inte Alliansregimens boss vad begreppet borgfred innebär.

Berget uppmanar karln att slå upp en ordlista:
Eller kolla Wkipedia:

"överenskommelse mellan annars stridande parter att hålla sams inbördes för att bekämpa yttre fiende."

Man kan undra vilka Reinfeldt upplever som ett hot? Vilka av EU-ländernas ministrar är det han syftar på? Vad är det tänkt att oppositionen ska frambringa för styrkor och vilken yttre fiende är det man gemensamt ska bekämpa?

Är det månne Belgien, Bulgarien, Cypern eller Malta som Reinfeldt upplever som hot? Eller kanske Nederländerna, Slovenien, Spanien eller Österrike?

Borgfred har aldrig gynnat underklassen, bara förhindrat den att nå bättre villkor. Så istället för borgfred borde oppositionen, snarare se till att utsätta Alliansregimen för ett folkligt uppror - att följa islänningarnas exempel.

Just när Reinfeldt lyfter sin eftertraktade EU-klubba bör oppositionen agera; demonstrera, ta fram kastrullerna och driv Reinfeldt på reträtt - se gärna till borgerligheten tvingas avgå vilket skulle genera dem för de närmsta decenniet!.

Det är otvetydigt så att det är inget yttre hot som nu drabbar tiotusentals arbetare och mängder av kommuninvånare - fienden finns i det egna landet och utgörs av den kapitalistiska marknadsekonomin och dess lydregering.Borgfred tillämpades med katastrofalt resultat under det första världskriget, Partierna i olika länder slöt upp bakom sina egna regeringar och sände ut miljoner soldater till meningslös död. En av de få som talade mot borgfreden var socialdemokraten Karl Liebknecht som ensam i parlamentet röstade mot krediter till kriget. Liebknecht blev efter kriget ihjälslagen av rasande militarister.


Vilken rätt att hålla käften har ministern?

Alliansregimens politik får nu som konsekvens att kommuner börjar införa kortare skolvecka av besparingsskäl. På samma sätt som företagen tvingar fram lönesänkningsavtal eller korttidsveckor innan de sparkar tiotusentals arbetare, "försvarar" nu kommunalpolitiker "välfärdens kärna" genom att låta förstaklassare betala för en finanskris de inte kan sägas ha någon del i. Inte ens en moderat minister skulle kunna hävda något sådant samband.

Väljaren torde påminna sig om hon/han brukar höra Reinfeldt nämna något om sådana åtgärder när han tjatar om att Alliansregimen "bara genomför det den gick till val på"?

Bergets rubrik handlar dock om den ansvarige ministerns (Majorens), kommentar i frågan:

"DN har sökt utbildningsminister Jan Björklund, men hans pressekreterare låter hälsa att han inte uttalar sig i frågan."

Med vilken rätt tar majoren beslutet att hålla käften i denna centrala fråga? Som utbildningsminister lär väl karln vara ansvarig när denna typ av beslut tas? Kan man inte lämna en kommentar om ettagluttare ska betala för regeringens misslyckade politik - bör man avgå.

Majors avsked - NU!

Stöd gärna Lärarförbundets kampanj: Låt inte barnen betala krisenFoto: Pawel Flato

fredag 24 april 2009

Berget har rätt

I tidigare inlägg har Berget påpekat hur (M) bakom snacket om att "värna välfärdens kärna" planerar slakt på mängder av självklara delar av det offentliga samhället.

När Berget på fredagkvällen ser på Rapport, bekräftas det med råge. En efter en vässar de moderata kommunalråden knivarna; ett vill sälja ut de kommunala badet, ett annat reser hårda krav på den som får socialbidrag. Var så säker; strax väntar avgifter på bibliotekslån, indragna bidrag till idrott och kultur osv. Moderater hatar allt som skattefinansieras och som kommer underklassen till del.

(M) står för mord på det offentligt och samhälleligt ägda och syftar dessutom till en utförsäljning och privatisering av den sk kärnan.

Tro aldrig på Reinfeldt, Schlingmann eller deras lokala hantlangare – de ljuger!

Lögner och starrSnart kommer du att få den stora äran att få höra Reinfeldt ljuga i 30-sekunders reklaminslag på TV4. Variationer på moderatledarens lögner kommer du att få av Olofsson, Björklund och Hägglund.

Minns att dessa 30-sekundare kostar 600.000 kronor som du betalar med skattefinansierat partistöd.

600.000 kronor räcker till nästan hundra gråstarrsoperaioner.

Berget finner denna prioritering av större värde än Alliansregimens lögner.

– Det är inte alltid jag säger allt som jag känner till.


Rösta på oss så får du 1000 kronor mer i månaden att leva på.

Det lovade Fredrik Reinfeldt alla lågavlönade kvinnor i ett tal i Almedalen strax innan valet. Han tillade att det skulle löna sig mer att vara frisk och arbeta än att vara sjuk och arbetslös.

- De som jobbar i den skattefinansierade välfärden är värda mer. Med vår politik får ni 1000 kronor mer i månaden. Tänk att känna det när ni ska ta ut pengar ur bankomaten. Det är mycket pengar och ökar drivkraften att arbeta, sa Reinfeldt.

Idag gapar inte Alliansregimens ledare lika mycket om pengar som bara kan plockas ur bankomaten av lågavlönade kommunalare - nu upphör snart till och med lönekontot för dessa, när kommuner och landsting varslar.

Reinfeldt strök "det skall löna sig att vara frisk och arbeta" från sitt valfläsk och behöll bara "var arbetslös och sjuk".

Foto: Thomas Quiggle

torsdag 23 april 2009

"Arbetslinjens" framgångar fortsätter del IIIDen framgångsrika "arbetslinjen" och kampen mot "utanförskapet" fortsätter!

Berget saxar från DN:

Antalet sysselsatta var i mars 4.459.000 personer, det är en minskning med 70.000 personer jämfört med samma månad förra året.

Samtidigt ökade arbetslösheten med två procent till 8,3 procent eller 404.000 personer.

Närmast ansvariga ministrar som förr brukar vara pigga på att prata; Littorin och Olofsson tiger.

onsdag 22 april 2009

Dags för ockupationer!

Stämpla in 06.45, byt till blåställ, börja svarva 06.54, fika sedan 08.50-9.00 efter färdiga 28 bitar (varav 2 varg). Forsätt svarvandet till 12.00 och käka därefter makaronilåda - ta sedan igen dig en halvtimme på bänken i omklädningsrummet och svarva så vidare till 15.54.

Stämpla ut, tvätta av dig skiten och den snuskiga kylvätskan och cykla hem.

Upprepa detta fem dagar i veckan, år efter år.

Kvittera ut 19 500 kr i månaden före skatt och vet att med ett penndrag och utan din påverkan är ditt jobb bortrationaliserat, anses oväsentligt eller för kostsamt och Alliansregimen kommer att för all framtid att anklaga dig därefter för att vara en bidragstagare.

Idag varslades 1500 Volvo-arbetare - i en stor stad som Umeå är snart samtliga Volvoarbeten borta. Kapitalisterna agerar och deras lydiga Reinfeldtregering underlättar förintandet av
gigantisk kompetens, enorma samhällsvärden och nedläggning av hela samhällen.

Det finns en annan värld - i Frankrike
låser de anställda in sina direktörer och tar över sina fabriker, på Nordirland och i England är arbetare just nu vid flera företag indragna i fabriksockupationer.


måndag 20 april 2009

En svensk bläckfisk


För ett tag sedan berättade Berget om den undersökning som branschtidningen Resumé gjort om fyra borgerliga ministrars bakgrund som lobbyister och hur de mörkar sina lojalitetsband med sina tidigare arbetsgivare.

Som Berget trodde, så struntar övrig media i denna nyhet, utschasade av jakten på Wanja Lundby-Wedin.

Nu går Resumé vidare och redovisar i senaste numret ett extremt berondeförhållande mellan i stort sett samtliga ministrar (i synnerhet de moderata) och gräddan av svenska PR-byråer, konsulter och tankesmedjor. På ett helt mittuppslag visas faktiskt ett detaljerat kopplingsschema ned till personnivå över vilka som jobbat ihop, varit ihop, är ihop, är släkt, förtrogna osv.

Det är en fascinerande läsning värd en bred läsekrets. Tyvärr visas inte det intrikata nätverket annat än i pappersupplagan (som finns på biblioteket och förmodligen på nätet nästa vecka). Berget vill dock återge Resumés kommentar om det som tidningen kallar "konsultariet":

De nätverk vi beskriver har byggts under årens lopp och där tidigare kollegor och kollegors vänner blivit statsrådets egna vänner. Aldrig har så många påtryckare haft så starka band till de yttersta beslutsfattarna i staten. Konsultariet har blivit en ny politisk elit - med gräddfil fram till den yttersta makten. Politiken hyllar demokratins ideal, med stor öppenhet. Konsultariet bygger sin verksamhet på slutenhet, där uppdragsgivaren och uppdrag inte är känt för utomstående.

Det är faktiskt märkligt att övrig media hittills ignorerat exempelvis justitieministerns kopplingar till kommunikationsföretag som JKL group, Hill & Knowlton, Telia Sonera eller utrikesminister Bildts bindningar till KREAB, Telia Sonera, Springtime m.fl.


För länge sedan gick "Bläckfisken" en fantastisk teveserie om polisen Corrado Cattanis kamp mot maffian, den italienska storfinansen och alla korrupta politiker. När Berget studerar Resumés kopplingsschema känns det som om reklam- och PR-branschens husorgan är på väg att avslöja en svensk bläckfisk - visserligen inte mordisk som teveserien, men en styggelse för all demokratisk verksamhet.

Fyra korta notiser

ETT PÄRON
Honoré Daumier, den franske litografen, och målaren förbjöds 1835 att publicera sina karikatyrer. I synnerhet ondgjorde sig den franska samhällstoppen över hans groteska porträtt av borgarkungen Ludvig Filip - eller Kung Päron. Via domstolarna förbjöds karikatyren i lag fram till revolutionen störtade bankirkungen 1848.

Konstfacks rektor känner säkert till Daumier. Det hindrar honom inte att anlita jurister för att bedöma om konstfackeleven Oscar Gurmouches verk som innehåller tre svenska flaggor med text på. ”Vi vill åka till Moskva”strider mot ”lag om Sveriges flagga”, där det står att bara kungen får sätta bokstäver på svenska flaggan.

Så undfallande och räddhågset handlar nu konstens beslutsfattare efter att kulturministern visat att moderat kultur innebär censur. Honoré Daumier skulle känt igen sig; Vafalls - har Päron återuppstått som Drottning!EN TVÅA I ENGELSKA
– Svenskar är bra på turistengelska, men vi tror vi är bättre än vi är när det kommer till yrkessammanhang. Utbildningsministermajoren fortsätter sin kravpolitik mot Sveriges skolelever. Nu höjs kraven på engelskkunskaper från 100 till 200 poäng och i svenska kommer det att krävas 300 poäng mot dagens 200. Därutöver krävs också 100 poäng i matematik.

Berget har inte hittat Majorens betyg i dessa ämnen – men kan erinra om hur regeringskollegan och den internationellt kända rymdminister Olofsson lyckades i gymnasiet: en tvåa i engelska och detsamma i matematik.

Lägg gärna ut ministrarnas gymnasiebetyg på regeringen.se så kan vi alla få se vilka som hycklar mest istället för att höra majorens "Ungdomarna måste plugga mer"!ETT PAR RÖDA SKOR


Berget införskaffade ett par oxblodsfärgade skor och möttes av kommentaren om det var helt tillrådligt för en medelålders karl att vandra framåt i denna vackra färg.

Glädjande nog läser Berget följande i dagens DN:

"Det var först i början av 1900-talet som rosa blev en feminin färg. Innan dess ansågs rosa vara mustigt, aktivt och manligt medan det himmelska blå passade änglalika, lugna flickor.

Det berättar David Tjeder vid historiska institutionen på Stockholms universitet som skrivit en avhandling om 1800-talets manlighetsideal."

Förvånas ej om nästa års sommarskor blir rosa myggjagare!
ATT STÄLLA IN FÖRSTA MAJ


LO-förbundet Pappers avdelning 151 på Cascades Djupafors, deltar inte i förstamaj-firandet i år. Det sker i protest mot det som Wanja Lundby Wedin gjort under AMF-affären.

Berget håller inte med. Att inte göra något, är aldrig en väg för arbetarklassen. Tvärtom så borde denna vår vara det allra bästa tillfället att resa radikala krav bland annat på första maj.

När LO-ordföranden uttalar sig på följande sätt, testa henne:

– Vi ska vara en motkraft när det gäller den lönefientliga politik som just nu förs. Vi måste se till så att medlemmarna känner att deras organisation är med dem.

- Jag kommer i mitt första majtal ge röst åt det som medlemmarna vill att jag ska säga. Och vill medlemmarna att jag ska kritisera höga löner och ökade klyftor, vilket jag tror att de gör, så kommer jag att göra det.

Med andra ord - fruktbarare än att stanna hemma Första Maj och knyta näven i byxfickan, är att resa radikala krav. Pappers avdelning 151:s medlemmar kan ställa i stort vilka radikala krav de vill - vilka LO-toppar skulle ställa sig i vägen för de 150 medlemmarna i detta läge?

söndag 19 april 2009

Begripliga siffror


Ibland när siffror strömmar över Berget från ekonomer, ministrar, debattörer hotar en tillfällig informationschock. Då passar en lång promenad.

Vandra omkring i staden och dra in folklivet som ett livgivande syre. I köerna på Liedl och Willys lägger folk upp sina rödlappade matvaror, i bostadsområden med slitna fasader och ruffiga gångtunnlar, på parkeringar med rostfläckiga bilar, i pratet grannar emellan “Jag går back den här månaden”, "Jag är varslad från juni" - och samtidigt i centrum - självmedvetna och välklädda människor med fyllda kassar från de fina affärerna - utan en blick vandrar de stolt och kaxigt vidare, omedvetna om den andra världen.

Inte ens hemlösa existerar trots att de fina skorna nästan nuddar kartongskyltens "Skänk ett bidrag!".

Då känner Berget att att världen bakom siffrorna blir begriplig på nytt. Det är svårt att manipulera bort fattigdom trots ett koppel av heltidsanställda ekonomer, allianspolitiker, tankesmedjor, utredningsinstitut och liberala ideologer - Fattigdomen finns där hela tiden.

torsdag 16 april 2009

Lita aldrig på en liberal!


Berget
tipsades om att riksdagsledamoten Camilla Lindberg (fp) - känd för att ha tryckt på nej-knappen i FRA-debatten, vän till den idag luggslitna nyliberale husguden Johan Norberg, nu är ute och pratar i nattmösan om förtryckta män.

• Män behandlas sämre än kvinnor
• Vissa män är så pass förtryckta att de knappast själva vet om det
• Min generations män har hela sitt liv fått höra att de ska vara snälla mot kvinnor, att kvinnor ska fram, att de ska backa och ge plats för oss tjejer. Det är en generation som är väldigt förtryckt.
• Någonstans har vi skapat en hel generation, en hel nation, med lite mesiga män. Och det gör ingen människa glad.


Liberaler brukar ju vara pigga på att ta åt sig äran av att vara den politiska riktning som står för jämställdhet och feminism. Det är helt fel och Lindbergs tramsiga uttalanden i media bevisar att man adrig ska lita på en liberal.

Självfallet förväntar sig nu folkpartisten att hon ska få sympatier från en samling manliga puckon som gärna gnäller om hur hemsk feminismen är, hur snett det gått med jämställdheten och hur synd det är om männen.

Det är förmodligen hennes syfte - för att säkra ett återval och minst 50.000 kronor i månaden fem år till.

Ju närmare valet, desto knäppare jakt från borgerliga riksdagsledamöter på röster från lättrörliga väljare. Smek fördomarna medhårs bara!

Vämjeligt!

(Illustration: trots sina dryga 30 år illustrerar bilden perfekt Camilla Lindergs väljarpreferenser)

tisdag 14 april 2009

Bort med militären från svenska skolor!


Den uppmärksamme läsaren rycker till - kommer Berget med ett avslöjande om inplanterade officerare utklädda till vanliga lärare - nej, det är naturligtvis Major Björklund det handlar om.

I sedvanlig nit fortsätter han,
outbildad som han är för sin position som utbildningsminister med det enda han kan; att överföra sina militära straffritualer. Straff från första dagen på lågstadiet till sista dagen på gymnasiet.

Följande dumheter introduceras:

Elever från lågstadiet och uppåt ska:

• kunna tilldelas en skriftlig varning
• kunna varnas av rektor
• kunna stängas av en vecka, och vid högst två tillfällen per kalenderhalvår
• kunna beordras kvarsittning högst en timme efter skoldagens slut och även "försittning"

Redan tidigare har Majoren gett lärare rätt att beslagta störande föremål och sett till att bråkiga elever tvingas byta skola. Och Björklund hotar med ytterligare straffåtgärder:

– Om det inte sker en förbättring, så kommer vi kanske att vidta mer långtgående åtgärder.

Från liberalerna hörs bland annat följande: Inför föräldrakontrakt i skolan som innehåller en försäkran från föräldrarnas sida att ta ansvar för sina barns skolgång.

Det vill säga; ansvaret förs över helt på eleven och hans/hennes föräldrar!

Björklund är en ren katastrof och borde tvingas till avgång, han är den minst lämpade utbildningsministern i svensk modern historia.

Innan Björklund
ens var påtänkt, tillämpades hans hetstänkande. Berget minns skolkompisar som kastades ut i korridoren, kallelser till rektor, anmärkningar och prickningar, pennalism från lärare och hur man såg mellan fingrarna när det handlade om fysisk bestraffning, förflyttning av elever till sk OBS-kliniker ... Detta var verkligheten innan Björklund ens började lågstadiet.

Under 1960- och 70-talen raserades stora delar av pennalismstyret och eleverna fick ta plats. En så marginell åtgärd som DU-reformen betydde otroligt mycket för oss som var elever på den tiden - men om det vet förmodligen inte Björklund något då han på den tiden inte var skolmogen.

Men vem vet - han kanske även i framtiden vill förbjuda DU-reformen och införa NI som tilltalsord eller kanske Rektor, Magister och Fröken. Bland de som idag hyllar Majoren kan han hitta nya uppslag: "elever som är mycket våldsamma skall kunna portas på livstid", "uniformer i skolan", "man gullar med skitungar till förbannelse, en djävelunge kan få förstöra en hel klass eller mer, men oj vad man ska tänka på att man inte kränker fanskapets rättigheter."

osv osv

Det finns fyra tunga problem för utbildningen vilka alla vore värda en professionell, erfaren och utbildad utbildningsminister:

1. De krympande resurserna – tiden framåt ser mycket mörk ut då kommunerna sparar och avskedar lärare
2. Privatskolornas (eller friskolor som de kallas) raserande av svensk utbildning och införande av en extrem segregering
3. Den låga statusen på läraryrket och de låga lönerna

För dessa frågor blundar Majoren och förlägger skulden för problemen i skolan på en grupp elever. Mycket längre än så här kom han inte på Dagens Eko imorse:

"Skolan behöver ... ett tydligt ansvar för att hjälpa och stödja de elever som, som, öhhh, av olika skäl öhhh, öhhh har satt igång slagsmål eller skadegörelse eller våldsamheter i skolan - och, och - deeh är ett långsiktigt arbete att komma till rätta med dessa problem, de löser man inte med en enda paragraf."

Mer är kanske inte att förvänta sig från en person som tidigare föreslog att lärarkåren skulle rapportera ”misstänkta” elever till Säpo och som är djupt fascinerad av hur långt ned i åldrarna man kan gå med betyg och prov.

Björklund måste bort - det är oppositionens uppgift att se till att han tvingas avgå - klarar man inte av en så självklar sak, kan man glömma valseger 2010.

Det är även dags att svenska skolelever börjar höras; ta till protester mot ministern som hånar er varje gång han uttalar sig. Se hur elever och studenter i Grekland och Frankrike reagerar när deras ministrar förolämpar dem!

Och till sist; Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund som välkomnar de nya sanktionerna.

Skandalöst och inget annat än ett kryperi för Björklund

Börja agera som en fackföreningsordförande.

Foto: Mikael Lundgren

måndag 13 april 2009

Sluta med massagelindring åt KOL- och cancerpatienter

Berget läser i bladet hur Västernorrlands läns landsting funderar på att följa kollegorna i Västerbotten och låta patienterna själva betala för ickeprioriterade behandlingar.
Varje sjukdom bär ju på sitt eget lidande men västerbottenspolitikerna har i sitt 32-sidiga dokument markerat en hel del som anses vara ovidkommande för den skattefinansierade vården. Berget väljer två behandlingar som dragits in och som patienter i Västerbotten numera får betala ur egen ficka.

• Ingen massage som lindring för patienter med KOL eller cancer
• Slut med kontroller av patienter som inte visar tecken på tumörsjukdom efter avslutad behandling

Så länge borgarministrarna tjänar över 100.000 kr i månaden, så länge som bonus är tillåtet är detta groteskt.
Man skulle kunna tro att borgarna styr landstinget i Västerbottens län - så icke - det är dubbelt pinsamt.

fredag 10 april 2009

... poor people gonna rise up ...

Berget ska njuta av påskledigheten. Tar några dagars bloggpaus till tonerna av Talking about a revolution med Tracy Chapman.

torsdag 9 april 2009

Pianot

Inledning till påskhelgen – njut av Michael Nyman's The sacrifice och se gärna filmen Pianot, ytterligare en gång.

– Det är inte alltid jag säger allt som jag känner till. Däremot ljuger jag inte. Jag svarar undvikande.


Nu är det påsk och kanske tid att vara snäll. Igår citerade Berget statsminister Reinfeldts uttalande i P1. Tyvärr var citatet inte fullständigt och därför återger Berget det korrekta (och än mer uppseendeväckande uttalandet härovan. På bilden är statsministern i gott sällskap när det gäller olika metoder att hantera kniviga frågor.

Varje gång medborgaren ser och hör Reinfeldt, minns ovanstående rubrik.

Glad påsk!

foto: Pawel Flato

onsdag 8 april 2009

Lobbyistministrarna tiger

Att mörka är förmodligen en moderat arvssynd. I senaste numret av Resumé kommer följande intressanta avslöjande om fyra ministrar under rubriken:

Ministrar mörkar tiden som lobbyister

Berget saxar:

"I Fredrik Reinfeldts regering dominerar en yrkesgrupp: 4 av 22 ministrar har en bakgrund som pr-konsulter eller lobbyister. Av dessa 4 kommer 2 från Kreab, utrikesminister Carl Bildt och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har varit konsult på Burson-Marsteller och integrationsminister Nyamko Sabuni har arbetat som konsult på Geelmuyden Kiese.

Samtliga byråer stoltserar i sina presentationer med att kunna påverka beslut och att ha goda nätverk med förtroendevalda beslutsfattare. Samtidigt vägrar samtliga av de 4 statsråden att svara på Resumés frågor som handlar om vilka uppdrags­givare de har haft."


Bildt som lobbyist känner vi igen från förr som en tillskyndare för USA:s inmarsch i och ockupation av Irak. Littorin har ju som känt är tidigare slirat med sina utbildningsmeriter från en amerikansk fuskutbildning. Nu sluter sig även kulturministern till de två och vägrar svara vilka konsultuppdrag hon haft.

Berget undrar vilken storm som skulle blåst upp och ökat till en gigantisk tromb om det varit en LO-ordförande, Sahlin eller Ohly. Nu får vi se om media tycker det är av intresse att möjligen peta lite i lobbyistministrarnas historia.

(foto: Pawel Flato)

Välfärdens lilla och hårda kärna

Om det finns något som Berget är trött på att höra från oppositionen så är det: "Regeringen gör inget", "Alliansen är handlingsförlamad" - det motsatta är faktiskt fallet.

I den allt djupare krisen är det främst moderaterna som följer den chockdoktrinstaktik som Naomi Klein beskrivit. Reinfeldt utnyttjar i varje läge den faktiska chock som människor befinner sig i och i avsaknad av en seriös opposition som agerar kraftfullt kommer borgerligheten nu
att försöka driva igenom omfattande förändringar och försämringar för underklassen i landets kommuner.

Men det sker smart och taktiskt. (M) går inte in och skränar; sänk skatten, avgifter på biblioteken, sälj alla kommunala bolag som man gjorde fram till Reinfeldts maktövertagande. Istället låter det på ett välkänt sätt men från fel håll:

Den gamla refrängen vård-skola-omsorg hörs igen skriver DN.

Det är som vanligt (M) som är ut och knycker begrepp på samma sätt som när man kidnappade "nya arbetarpartiet" i valrörelsen och som man numera ofta hänvisar till både Per-Albin och Wigfors. En majoritet av befolkningen känner sympati för ord som uttrycker gemenskap, solidaritet och rättvisa. Det är ord som egentligen beskriver hur det offentliga samhället borde vara. Dessa ord snor (M)
utan skam för att fylla dem med nytt innehåll. Så här har det låtit under den senaste dagarna då borgarministrarna hymlat om att vilja "värna välfärdens kärna":

– Vi ska värna offentliga finanser och välfärdens kärna.

(Anders Borg)

– Nu är det viktigast att försvara välfärdens kärna.

– Vi kommer inte att överge gamla, sjuka, våra barn och ungdomar. Vi kommer att värna välfärdens kärna.

– Det är viktigt att kommuner och landsting gör egna ansträngningar för att satsa på kärnan i välfärden.

(Reinfeldt)

osv osv

I ett äpple finns som bekant både ett skyddande skal, rejält med nyttig frukt och så den lilla hårda fruktkärnan. Medborgaren torde därför fundera över hur mycket av skalet, köttet som (M) tänker kassera för att nå den hårda kärnan.

För det är så borgerligheten och i synnerhet (M) alltid sett på kommunernas verksamhet - Det mesta är onödigt och borde överlåtas till den enskilde för (köp-)beslut. Minns Reinfeldts ord i sin bok "Det sovande folket" där han utvecklade sin visioner av samhället:

- Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.

(På sidan Alliansfritt Sverige kan du ladda ned boken med Reinfeldts verkliga åsikter)

För borgerligheten utgörs den omtalade kärnan i kommunerna av följande:

• Social omsorg som äldre-, handikapps- och familjeomsorg
• För-, grund- och gymnasieskola

Notera att det är just de områden som idag privatiseras med friskolor, privata vårdbolag och sk hushållsnära tjänster (En tillfällighet - skulle inte tro det).

Allt övrigt kan (vilket även är Alliansregimens syfte) komma att bli föremål för nedskärningar, avveckling eller privatisering. Som följande verksamheter vilket till största del är idag är obligatoriska för kommunerna enligt lag:

• Vatten och avlopp
• Lokal och regional trafik (tillsammans med landstinget)
• Civilt försvar
• Plan- och byggfrågor
• Räddningstjänst
• Miljö- och hälsoskyddsfrågor
• Bostadspolitik
• Fritid, idrott, kultur, ungdomsverksamhet
• Renhållning och avfallshantering
• Biblioteksverksamhet
• Bostäder
• Energiförsörjning
• Gatuunderhåll, renhållning

För en månad skrev Berget:

"Berget ser att det har skrivits mycket om M-ledarens fras "kärnan i välfärden" som säkert av många kan låta som om Alliansregimen skulle värna om skola - vård och omsorg. Men lyssna till följande belysande lilla kommentar som M-ledaren råkade yttra i P1-morgon på frågan om hur kommunerna drabbas av uteblivna pengar:

– Men jag vill också påpeka att kommuner och landsting ägnar sig inte bara åt kärnan i välfärdsverksamheter, dom har också en lång rad andra verksamheter.

– Vad ska bort?

– Ja, de är inom ramen för kommunalt självbestämmande upp till kommunfullmäktigeledamöter, kommunalråd och landstingsråd att ge besked om.

M-ledarens korta mening visar på den konservative privatiseringsminister som Reinfeldt alltid varit och är. En man som gärna raserar det mesta av offentligt finanserad välfärd som exempelvis fria boklån, bidrag till musikskolor, teater, idrottsverksamhet, andra kultursatsningar, länstrafik, konsumentrådgivning, miljösatsningar ..."
(Inom parentes hörde Berget idag på nytt statsministern i P1 när han försökte knycka lite av glorian i samband med Annika Östbergs överflyttning till svensk fängelse, komma med följande replik:


– Jag berättar inte allt, men jag ljuger inte!

Det förstnämnda vet Berget, det sistnämnda tror Berget inte en sekund på)

tisdag 7 april 2009

Vilka ska ha hjälpen - de behövande eller de besuttna?


Den kraftiga jordbävning som skakat delar av Italien har orsakat fler än 200 människors död, skadat över 1.500, uppemot 70.000 kan ha förlorat sina hem och minst 100.000 personer i området lämnat sina bostäder till följd av skalvet. Värst drabbad är staden L'Aquila där många byggnader totalförstörts och förödelsen är omfattande.

De räddningsinsatser, den hjälp som behövs och de resurser som kommer att behövas för områdets uppbyggnad - kommer förhoppningsvis att nå de som behöver det allra mest. Om Berlusconi skulle följa den metod regeringen Reinfeldt tillämpar i politken, skulle skulle han förmodligen räknas som fullständigt otillförlitlig..

Reinfeldts metod skulle fungera på följande vis. Samtliga italienska kommuner och regioner skulle tilldelats filtar, tält, räddningsutrustning, mediciner och senare byggmaterial baserat på folkmängd. Sålunda skulle det välmående Milano få tjugo gånger av resurserna än det direkt drabbade L'Aquila.

Sanslöst, menar Berget och varje klok människa. Hjälp och resurser måste självfallet gå till de som är i störst nöd.

Men precis på motsatt sätt handskas Alliansregimen inför de drastiska förändringar som nu sker i mängder av svenska kommuner. Regeringen har idag tvingats till att förse kommunerna med sk extraresurser inför de varselhot som hela tiden ökar. Ett engångsbelopp på 7 miljarder kronor till kommunsektorn för 2010 och 5 miljarder kronor i höjda statsbidrag för såväl 2011 som 2012.

Det är viktigt att nagla fast, att dessa pengar inte ska riktas till de som har svåra ekonomiska problem utan fördelas utifrån folkmängd. Det betyder att kommuner med ringa eller inga problem kan plocka åt sig mer resurser än kommuner som drabbats hårt av marknadsekonomins djupa kris.

Danderyd till exempel, där 44,5 procent av de drygt 30.000 invånarna är miljonärer plockar alltså in tre gånger mer än industriorten Hofors. Berget anar att behoven är betydligt mer omfattande i en av orterna. I en arbetarkommun som Hällefors kostar en gymnasieplats 108.100 kr, i Danderyd 79.200 kr. Gissa vilken av kommunerna som kommer att få fyra gånger mer av Alliansregimens satsningar?

Sanslöst, menar Berget.

En likhet finns dock mellan Reinfeldt och Berlusconi - insatserna kommer på bägge håll att vara otillräckliga. Summan i Sverige är mindre än vad Konjunkturinstitutet (KI) menar behövs bara för att upprätthålla sysselsättningen i kommunerna.


Oppositionens svar borde självfallet vara - inte en skattekrona till de besuttna kommunerna - miljarderna dit där de hör hemma - till de tiotusentals som drabbats av en finansris de själva inte orsakat och till de kommuner som knakar i fogarna till följd av krisen.

Nya framgångar för "arbetslinjen".
måndag 6 april 2009

Som ett källvatten klart

Nyss lyssnade Berget på en jagad LO-ordförande som efter det att förbundsstyrelsen nu ställt sig bakom henne, talade om nya arbetsuppgifter, om att sovra bland styrelseuppdragen, om att vara ute bland medlemmarna, om att anknyta till den tidiga arbetarrörelsens sätt att fungera.

– Vi ska vara en motkraft när det gäller den lönefientliga politik som just nu förs. Vi måste se till så att medlemmarna känner att deras organisation är med dem.

- Jag kommer i mitt första majtal ge röst åt det som medlemmarna vill att jag ska säga. Och vill medlemmarna att jag ska kritisera höga löner och ökade klyftor, vilket jag tror att de gör, så kommer jag att göra det.

Tomma ord - kanske det, framtiden får utvisa. Men för att anknyta till pionjärtiden.

Vad är ekonomi?
En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukterna av underklassens arbete.

Vad kallas frukten av underklassens arbete?
Kapital.

Kan kapital existera utan arbete?
Nej! Därför skulle kapitalet vara arbetets slav och icke tvärtom. Ekonomisterna av överklassen säga nog att kapital är samlat arbete, men aktar sig noga för att säga vems arbete som är samlat. De låta oss förstå att det är kapitalistens.

Så här befriande klart och enkelt talade August Strindberg år 1884 i sin Liten katekes för underklassen.

Så borde i dessa krisens tider en LO-ordförande tala vara sig hon heter Wedin, Thörn eller Niia. Så borde en förbundsordförande låta vare sig han heter Löfven, Tilly eller Rudén.

När det socialdemokratiska arbetarepartiet bildades fem år efter Strindbergs katekes - fanns representanter med lika tydliga röster och med en klar politik för de arbetande klasserna. Knappt ett decennium senare skapas LO baserat på arbetarnas erfarenheter i direkta strider mot arbetsgivarna.

Det vi fram till idag tvingats bevittna har varit ett ömkligt skådespel där dagens ledning för arbetarrörelsen skämt ut sig.

Gick det skulle Berget väcka både Strindberg, Axel Danielsson, August Palm och Kata Dalström till liv - så de kunde lugga sina efterträdare.

Tyvärr är detta ogörligt men LO:s nära två miljoner medlemmar får se till att hålla ögonen på både ordföranden och förbundsordförandena så att de håller Wedins nya löfte:

– Vi ska vara en motkraft när det gäller den lönefientliga politik som just nu förs. Vi måste se till så att medlemmarna känner att deras organisation är med dem.

söndag 5 april 2009

När anständighetens gräns passeras ...Berget
har tidigare skrivit om tuberkulosens härjningar i Sverige och den fasansfulla lidanden som drabbade offren. Att en människa kan använda TBC:n som ett försåtligt vapen mot människor från andra länder är onekligen vidrigt.

Partiledaren som just nu gått under jorden efter att ha i Kaliber avslöjats sjungandes hatsånger som hyllar mordet på Olof Palme - är dock en som gärna använder sig av en medveten taktik med insinuationer om smittorisker för att piska upp rasistiskt hat mot människor från andra länder.

Så här skriver Jimmie Åkesson i sin senaste blogg:

"I massinvandringens spår ser vi dock en tydlig tendens mot att tuberkulos är på väg tillbaka. I fjol rapporterades 554 nya fall, en ökning med 13 procent. Det är femte året i rad som TBC-fallen ökar i antal. De flesta som insjuknar, 83 procent, är födda i utlandet, enligt Smittskyddsinstitutet. Drygt hälften kom från Afrika, varav majoriteten från Somalia."

Förra veckan uttalade sig en partikollega till partiledaren på följande sätt:

"Visste ni att invandrare som kommer till Sverige från länder som Afghanistan eller Afrika har ibland över 2000 parasiter i sin kropp. Kan ni tänka er? Våra hundar har inte så många. Och de sitter i karantän."

Det är naturligtvis inte av omtanke om de eventuellt sjuke som föranleder dessa ord - tvärtom - metoden det är faktiskt exakt samma politiska ryktesspridningsmetod som nazisterna använde sig mot främst judar men även mot romer, slaver, svarta ...

Det hela är naturligtvis vidrigt då som nu.

Sverigedemkraterna (SD) är ett borgerligt, nationalpopulistiskt parti som aldrig kommer att bli fritt från rasism och gammal nazianknytning - hur mycket den skådespelande ledningen än försöker.

Partiet försöker vinna retoriska poäng bland folk som drabbas av marknadskrafternas kollaps genom att måla upp invandraren som syndabock och som grundorsaken till deras problem med ekonomi, arbetslöshet och maktlöshet.

SD utger sig ofta för att vara ett parti mot “de etablerade” men ingen ska nu tro att SD:s ledning är baserad på drabbade arbetare eller fattigfolk från nedslitna bostadsområden. Tvärtom, de ledande har ytterst borgerliga karriärer som finansmäklare, ingenjör, lärare, civilekonom, egen företagare bakom sig, bor centralt och medelklassigt och - strävar
i första hand efter en personlig framgångsrik politisk karriär. Därav bekymren med att skura SD-fasaden ren från kletig rasism och anat som kan äventyra den egna privata karriären.

Under nazismen levererade tidningen Der Stürmer oupphörligen anklagelser mot främst judar om påstådd ohyra, hur de bar på parasiter, var smittospridare osv.

Att läsa hur den för tillfället "semestrande" Åkesson använder samma grova insinuationer om eventuellt TBC-smittade invandrare och flyktingar är i högsta grad vidrigt.

Lämnar en av sekonderna ringen?


Kommer Wanja Lundby-Wedin att avgå? Ska en av svensk arbetarrörelses sekonder lämna ringen och den andra, Sahlin sitta kvar? Kommentatorerna spekulerar. Det är i så fall ett damoffer som troligen inte kommer att ha någon som helst betydelse. Men opinionsraset måste förhindras och då kanske Sahlin och LO-ledningen väljer den enkla vägen; ett silkessnöre till Wanja. Att på allvar ta itu med problemen vågar inte ledningen inom LO och (S) - det skulle med säkerhet ledde till att även sekond nummer två Sahlin får gå.

Berget nu envisas med att associera till boxning, varför inte fullfölja resonemanget.

I valet 2006 förlorade svensk arbetarrörelse på poäng, det handlade definitivt inte om någon knockout från Alliansregimen. I den returmatch som pågått sedan dess, har de bägge sekonderna förespråkat en taktik som möjligen kunna fungera om svensk arbetarrörelse varit en Muhammad Ali istället för en otränad Lillen Eklund.

I varje rondpaus har den allt mer tilltygade boxren fått råd som - retirera, ta slag, rephängning, inga uppercuts, inga vänsterkrokar eller kroppslag och absolut inga försök till knockoutslag - ta stryk och vänta till sista ronden!

I Zaire kunde Mohammed Ali som en välplanerad taktik ta kopiöst med stryk för att i åttonde ronden knocka en slutkörd George Foreman; något som gått till historien som"The Rumble in the Jungle".

Inom politiken har denna taktik visat sig vara rent självmord.

Sällan har svensk arbetarrörelse varit så passiv som sedan Alliansregimens seger. Sahlin/Wedins taktik har varit att inte lita till de miljoner människor som utgör arbetarrörelsen, utan argumenterat för att passivitet fram till nästa val är den enda och rätta vägen. Åren har nu gått och borgerligheten har raserat stora delar av det offentliga samhället, privatiserat, omfördelat utan motstånd. Då behövs det "bara" en AMF-affär för att opinionssiffrorna ska gå i botten.

Förmodligen blir det ännu värre.

Men det är aldrig försent, det finns ingen anledning till att deppa ihop. Ta intryck av Alliansregimen som har agerat, tagit initiativ och genomdrivit sitt program.

Det är precis det som behövs oavsett om Sahlin/Wedin eller några andra leder arbetarrörelsen. Folk behöver faktiskt segrar inte bara de förluster som Sahlin/Wedin bjudit på och för att segra måste man slåss.

Berget garanterar att några betydelsefulla segrar för arbetarrörelsen skulle snabbt ändra på styrkeförhållandena.

Varför inte:

Starta demonstrationer, protestmöten, petitioner och till och med strejker för ett omedelbart återställande av A-kassan? Varför i hela friden skall den frågan ligga i ett valmanifest 2010 när den behöver genomföras omedelbart? Driv frågan dag efter dag tills den segrar och se till att ansvarig minister; Littorin tvingas avgå.

Varför inte:

Samla arbetarrörelsen för att se till att åtminstone en arbetargrupp vinner det nuvarande varselkrigen på Volvo eller SAAB? Varför inte ställa upp bakom de mest kampvilliga vid Volvo Umeverken. Om varslen i Umeå kan dras tillbaks kan det vara första steget för att rädda nästa arbetargrupp.

Det finns mängder med frågor som kan leda till befriande, härliga, förödmjukande nederlag för Alliansregimen - det är bara att hugga i. Se till att Reinfeldt förlorar gång på gång, se till att minister efter minister får avgå - så skapar man tilltro till att arbetarrörelsen är kraften att ty sig till.

Den räddhågade, ynkliga "Vänta till valet 2010" - riskerar faktiskt att leda till inte bara en ny poängförlust utan en präktig knockout.

lördag 4 april 2009

Billigt trick: lådvin och varmkorvBerget
lyssnar till Konflikt i P1 på lördagens morgon.

Varm korv är uppenbart användbar till mycket förutom billig snabbmättnadskänsla.

På Volvos årsstämma förrättades en aktieutdelningen på 4 miljarder kronor, vilket motsvarar 10000 årslöner i en tid då AB Volvo avskedar uppåt 8000 anställda.

Översmarta kommunikationsstrateger försökte blanda bort korten genom att servera fattigmanskosten varm korv, till de 1200 i Lisebergshallen i Göteborg.

Pinsamt, men det är idag en trend att under några minuter i offentlighetens ljus likt en syndare piska sig själv lite lätt.

Även mediajätten IDG, som ger ut mängder av it- och datortidningar har partat loss enligt samma koncept. Berget saxar:

"Hela branschen var inbjuden till IDGs antikrisfest, för att för en stund festa loss och lägga verkligheten åt sidan. De närmare 500 deltagarna mumsade med stor förtjusning på varm korv med räksallad och billigt lådvin av okänt ursprung, eftersom syftet med festen var att sluta deppa. ...

Både mat och underhållning bar krisstämpel, illa fall när det gäller kostnader. Sällan har väl gammal hederlig varmkorv med räksallad uppskattats så. Det interna bandet som spelade, Monos, gick inte av för hackor heller.

Temat på en uppföljning till antikrisfesten, när marknaden och marginalerna vänder, måste förstås bli ”flis-fest”, föreslog en av de deltagande cheferna för en stor leverantör."

Så förvånas icke om du imorgon ser fler aspiranter på pr-knepet "klä dig i säck och aska
dyker upp, i alla fall så länge media är i närheten".

Gissningsvis kliver strax Reinfeldt, Olofsson, Björklund och Hägglund fram med fyra kokta med senap i papper och en gemensam lättpilsner.

fredag 3 april 2009

Ge den girige en stor glänsande kraschan att behänga sig med

I filmen Yrrol är den givna repliken:

– Du hör aldrig på vad jag säger!

Att lyssna på vad någon faktiskt säger är onekligen att föredra än att gissa sig till vad man tror att någon menar. Det här gäller dock knappast när det gäller den pågående bonusdebatten. Här gäller det snarare att lyssna på vad de inblandade inte säger, vad det är de undviker och vad de inte lovar.

Nu talar Berget inte om de som inkasserar dessa bonusar - de är människor helt utan moralisk kompass som faktiskt anser sig förtjänta av miljoner och åter miljoner.

Det handlar snarare om alla som har tävlat i moralisk upprördhet från finansminister Borg till Thomas Östros, ekonomisk-politisk talesman för (S). Under nuvarande opinionstryck är de bägge faktiskt hyfsat eniga:

Borg:

- Jag tycker det är särskilt svårt att motivera prestationsersdättning när verksamheten har förluster.

Östros:

– Jag har mycket svårt att förstå att det ska betalas ut bonusar när man går med förlust.

Och mannen i skuggan; statsministern flikar in:

– Vi har en ekonomisk nedgång och växande arbetslöshet. Då är det stötande för många när en del verkar unna sig mycket stora inkomstökningar som för andra framstår som rena fantasisummor.

Vad är det som herrarna inte säger något om - vad är det de
alla tre döljer ?

Med anledning av att Nordeas bolagsstämma igår högaktningsfullt sket i krav på stoppade bonusprogram, undslapp sig styrelseordförande Hans Dalberg i dagens DN (pappersupplagan) en mycket avslöjande kommentar. Koncernledningen har tidigare beslutat att avstå bonus för 2009-2010 och även koncernchefen Christian Clausens bonus på 2 miljoner frös inne.

Nu kommer det finstilta, det som sällan hörs:

– Den kommer att betalas ut vid ett senare tillfälle, sade styrelseordförande Dalberg.

Med andra ord; grisiga bonusprogram är inte trevliga att skylta med i kristider - det sticker ut jäkligt otrevligt när människor som inte orsakat krisen sparkas i tiotusental.

Men - om och när marknadsekonmin repar kraft, vad säger då Borg, Östros och Reinfeldt?

Varje uttalande från borgerlighet såväl som från ledande socialdemokrater om lönesättning i "normala" tider, andas acceptans för både bonus och resultatbaserade löner, trots att just detta belöningssystem är en icke oväsentlig delförklaring till en nuvarande krisen.

Var och en som uttalar kritik mot bonus bör få följdfrågan - är din kritik principiell eller enbart baserad på taktiskt betingad rädsla?

En insändare i gårdagens DN kom med en fyndig idé:

"Skulle Sverige inte kunna återinföra ordensväsendet? Då skulle direktörerna kunna få ordensband och stora glänsande kraschaner att behänga sig med, jämföra storleken på och skryta med. Då skulle de kanske kunna nöja sig med löner som räcker till bara 10-15 sjuksköterskor eller lärare eller vårdbiträden ...."

Instämmer och lägg till det Bergets förslag som borde vara arbetarrörelsens hållning:

Ingen människa är värd eller bör tillåtas tjäna mer än de ledamöter vi valt att styra landet; dvs maximalt 51 200 kronor - inkomster över denna gräns bör rakt in i statskassan för att användas till vård, omsorg, utbildning och andra väsentligheter - inte till privat lyxkonsumtion för ett fåtal.

Den som anser sig värd mer än denna summa, upp med en hand får vi syna dig!

Nej till bonus – i goda såväl som dåliga tider.

torsdag 2 april 2009

Journalistik i en korvköI dessa tider är det lätt att ilskan över hur marknadsekonomins kris drabbar mänskligheten - resulterar i man kan drabbas av slag. Berget minns en lördag på ett torg där en talares
politiska åsikter upprörde en äldre man så mycket att han föll - handlöst, mitt i en upprörd protest. En sjukvårdskunnig var snabbt på plats och konstaterade "Han klarar det inte". Och så blev det.

En gång i sin ungdom hamnade Berget under en liftarturné vid en strand i Båstad där överklassungdomen firade tennisfest med helstekt gris. En yngling var dock mest intresserad av att diskutera politik - och faktiskt, ett FNL-märke återfanns på hans skjorta. Berget slog sig ned vid bordet och började resonera med den i detta sällskap aparte ynglingen. Plötsligt angrips grabben av en överförfriskad herre som
tvärs över bordet börjar skrika "Jag, satt i fångläger i Sovjet som frivillig för Finland, du din kommunistslyngel"

– Synd att du inte fick sitta kvar, säger grabben och den berusade mannen kastar sig över bordet och tar stryptag på killen. Folk anländer och vi släpar undan kontrahenterna innan den berusade får en hjärnblödning.

Politik är med andra ord farligt.

Berget har haft Dagens Nyheter som morgonläsning i decennier. Främsta skälet till det är att det tyvärr saknas en morgontidning som talar för arbetarrörelsen och DN har alltid haft rader av lysande skribenter. Idag Croneman, Elam, Berggren, Linder bara för att nämna några och traditionerna från Olof Lagercranz långa tid som chefredaktör dröjer fortfarande kvar i mången artikel, kommentar eller kåseri.

Men - och här återknyter Berget till detta inläggs inledning - blodtrycket har börja stiga oroväckande på morgnarna främst i sidintervallet 2 till 4.

Så länge solstrålen Hanne Kjöller i varje artikel fick upprepa sitt mantra om hur många som går omkring i detta land låtsas vara sjuka, begränsades väl irritationen till ett minimum. Nu har tyvärr chefen Wolodarski med glädje välkomnat den journalistiska katastrofen Malin Siwe till dessa sidor.

När Siwe försvann till affärspressen för några år sedan drog Berget som många andra en suck av lättnad och beslöt sig för att fortsätta prenumerera på DN. Nu är hon tillbaks och på några veckor har hon börjat leverera blandade notiser sossehat, hånat Barnombudsmannen och
istället förespråkat korrigering av de ungas bedrövliga beteenden samt rasat mot ett dagis som infört frukost för hela familjen så föräldrarna får möjligheten att käka frukost med sina barn innan de skiljs åt.

Denna människa har obegripligt nog fått pris som årets krönikör.

Berget behöver bara slå sig ned på första bästa pub under de stökigaste timmarna för att få analyser i kvalitet likvärdiga med Siwes.

Problemet är nog att det saknas liberala skribenter av klass i och med att liberalismen som rörelse i Sverige har dött av slag. Major Björklund som en fritänkande och öppen liberal är ju en självmotsägelse och självfallet sätter det även sina spår på den liberala morgontidningens sidor 2-4.


När Siwe nu kommit igång kan vi förvänta oss mer av åsikter som knappast kan kallas liberala. Ett axplock från hennes tidigare famösa skriverier.

Berget minns hennes attack mot “porrpaniken”. Hur hon raljerade mot förslag på att alla offentligt betalda hotellövernattningar ska ske på hotell som inte visar pornografi på sin intern-tv.

Berget
minns hennes “Förbjud allt, för säkerhets skull” där hon raljerade över de som vill att det ska vara förbjudet att köra bil och tala i mobiltelefon samtidigt. I så fall borde allt snack i bilen bannlysas, liksom trötta förare, barn som passagerare och så vidare. “Den som alltid sätter försiktighetsprincipen främst förkväver det liv han vill rädda”, sammanfattade hon.


Berget
minns hennes attack mot sjukresorna "Låt dem hojta. Ta bort den lagliga rätten till ersättning för sjukresor. En stor del av sjukresenärerna har redan färdtjänst. Låt övriga betala sin bensin, sina taxikvitton och bussbiljetter när de ska till och från lasarettet precis som när de ska till jobbet eller körsången. En borgerlig regering bör visa att politik inte bara är att välja till utan också att välja bort."

Berget minns hennes fascination för danska lösningar:

"Piskorna är många. Efterlönen, den frivilliga förtidspensionen från 60 år, ska fasas ut i sakta mak. Folkpensionsåldern ska höjas från 65 med en månad om året från 2013. Rätten till a-kassa krymps från fyra till 2,5 år och bidrag till folk under 30 minskas.
Välfärdskommissionen är bekymrad över utbildningsväsendet. Med rätta. Dansk skola har ännu värre resultat än svensk. De kommitterade, näringslivsfolk och ekonomer, har tänkvärda lösningar.
De vill minska stödet till barnomsorgen för att göra heldagsskola de fyra första skolåren; det ska inte vara råplugg hela dagarna, fritis ska integreras och avgiftsbefrias. Men det ska bli mer skola och framför allt mer danska, läsning och skrivning, med nationella prov vartannat år från årskurs två.
Liksom svenska studenter flummar de danska runt. Hoppar av gymnasiet, tar sabbatsår, byter studieinriktningar och tar sällan universitetsexamen inom utsatt tid.
Genomströmningen ska upp. Moroten är större studiebidrag för den som tar raka spåret. Den som börjar på universitetet inom tre år från den blev behörig får extra pengar. Den som tar examen före utsatt tid får bidraget som annars skulle utgått per termin i examenspresent.
En av piskorna är att ta bort "café-pengen", studiebidraget för dem som fyllt 18 år, går på gymnasium och fortfarande bor hemma.

Allt detta är intressant, även om det inte går att kopiera rätt av."

Nu har Siwe en regering som agerar som hon önskar - även den inspirerad av danska skallar mot befolkningen.

Det är inte undra på att Siwe varit talare på extremnyliberala Frihetsfronten och naturligtvis gett ut en bok på näringslivhökarnas Timbro.

Det här är ett typiskt Siweresonemang:

Jag är mirakelkvinnan! inledde Malin Siwe, skribent vid Dagens Nyheter, och deklarerade att hon är vid god hälsa trots att hon gärna röker, äter och dricker gott, väl medveten om alla forskningsrön kring riskerna med dessa vanor. Hon menade att forskare via media kan få igenom generösa anslag trots att deras forskning inte alltid är relevant.

– Politikerna säger att ”vi måste ta människors oro på allvar”. Jag tycker snarare att vi ska erbjuda de oroliga kognitiv beteendeterapi, sade Malin Siwe, som ansåg att om man alltid ska hävda försiktighetsprincipen så blir det ingen utveckling.

Uppsägning av DN som morgontidning ligger nära i tiden - åsikter som ovanstående kan Berget lika gärna få en korvkö en lördagkväll.

onsdag 1 april 2009

Hatet mot facket väller fram

Fackförbundet Byggnads varslar om strejk. Det är ett ytterst försiktigt varsel men väcker trots det en makalös vrede i borgerligheten. I kommentar efter kommentar dyker borgarhatet mot facket upp:

"fackmaffia", "fackträsk", "reningsbad", "borgarna gjorde rätt som försämrade A-kassan", "FABLERNAS VÄRLD ... Gruv 12an och Bugnads är lika vakna som snövit", "Byggnads tar inget samhällsansvar, egennyttan regerar", "maffiafasoner", "Skrika och bråka det gjorde man på 70-talet", "Vilken tajming", "Pamparna vill visa makt", "avskaffa fackpampsväldet", "säg upp dem!" osv osv

Och borgarbloggarna fortsätter: "Byggnads, som företräder några av Sveriges i särklass bäst betalda löntagare, varslar i stället om strejk i mitten av april.Tyvärr är detta inte ett aprilskämt.", "Om en massa stackars chefer måste försämra sina avtal borde väl Byggnads åtminstone vänta med att förbättra sina till krisen är över?", "Är det ett aprilskämt kanske eller ett tecken på att det inte är så farligt som det sägs trots allt?", "Byggnads varslar om konflikt trots finans- och dito byggkris. "

osv - bla bla bla

"Oavsett hög- eller lågkonjunktur" är viktigt att arbeta för bättre villkor för medlemmarna", säger Byggnads och Berget håller verkligen med.

Lägg på minnet att för borgerligheten är det aldrig rätt att facket går ut i konflikt, aldrig rätt vald tidpunkt, aldrig rätt måltavla, alltid fel arbetargrupp som strejkar. Berget har hört dessa tirader upprepas mot gruvarbetare, kabinpersonal, sjuksköterskor, elektriker och andra löntagargrupper som varit ute i konflikt under de senaste åren.

Under den stora gruvarbetarstrejken för fyrtio år sedan kallades gruvarbetarstrejken naturligtvis för lyx - men kommentatorerna kunde även låta så här:

“en handfull oborstade skränfockar - som skrikit ut invektiv, svordomar och om inte runda, så i alla fall högst fyrkantiga ord”, “de vulgära, primitiva och inte sällan mot enskilda personers rent ärekränkande utfallen, ofta betecknats som gruvarbetarnas “märgfulla” sätt att uttrycka sig.”, “praktexempel på andefattighet, dåligt ordförråd och brist på allmänt folkvett”.

(NSD 18 mars 1970)

Idag behövs det inte mer än ett stillsamt varsel från Byggnads så dyker samma klasshat från borgerligheten upp på tidningssidorna.

Nog behövs det en ny gruvarbetarstrejk som sätter skräck i borgerligheten, tycker Berget.

Respekt!

You make me laugh, oooh, make me laugh, you make me laugh

Berget skrattar förtjust åt ministerns ord i Ekot:

– Vad vi ska göra är att se till att arbetslinjen upprätthålls!

Finansminister Borgs lakoniska kommentar efter att ha insett att 12 procent av arbetskraften kommer att sparkas på två år.

Upprätthålla arbetslinjen - sicken tomte!

Fotograf: Carl-Johan Friman

Årets bästa aprilskämt eller verkligheten som den är?

I dagens DN presenteras ett skämt som stockholmaren kan gnägga åt.

Under rubriken "SL:s nya gräddfil ger sittplats och förtur" läser Berget om ett nytt Vip-kort för 1.000 kronor i månaden som ger sittplats i garanterat rena vagnar med tågvärdar. SL upphandlar dessutom möjligheter till att kunna servera vipparna kaffe, mackor och eventuellt en morgontidning.

Det är ett listigt skämt, det kunde ju ha kommit direkt från infrastrukturminister Torstenssons mun.

Men samtidigt - är det ett skämt? Är det något att skratta åt - borde det inte framkalla franskt eller isländskt raseri?

Sedan länge har ju borgerligheten avskilt sig när det gäller inkomster, förmögenheter, bonusar, makt och inflytande på samma sätt som man bosatt sig i särskilda enklaver. En del semesterorter är
sedan generationer helt befolkade av överklass.

Idag är borgerligheten vidare på väg att isolera sina barn i privatskolor (även om de bedrägligt nog på nymoderatska kallas för friskolor). De handlar i egna affärer med exklusivt sortiment och egna lyxrestauranger har de sedan länge. Möter du dem på flyget drar flygvärdinnan snabbt för ett skynke till dig där du sitter ihopfälld långt bak i turistklassen. På tågen färdas de redan sedan evigheter i speciella vagnar - just det, med morgontidning och fritt internet!

osv osv

Det är faktiskt en apartheidpolitik som borgerligheten genomför mot underklassen i detta land. Ett stort stängsel som stänger ute den svenska underklassen, möjligen med undantag för de stackare som tidigt på morgnarna tar pendeln ut (i pöbelns vagnar få man förmoda) för att utföra de pig- och drängtjänster (hushållsnära tjänster på nymoderatska) som överklassen inte vill nedlåta sig till.

Det kanske ändå inte är ett aprilskämt som DN ägnat sig åt?