söndag 8 februari 2009

Vad kan man lära av The New Deal?

Berget ser att den utmärkta bloggen Ett hjärta RÖTT, rekommenderar Björn Elmbrants intressanta essä i DN - Obama kan lära av Roosevelt. Både bloggen och Elmbrants essä är verkligen värda att läsas.

Berget fäste sig framför allt vid Elmbrants följande rader:

De rikaste 10 procenten av USA hade på 1920-talet 43,6 procent av alla inkomster, i dag 44,3. Och för den allra rikaste procenten längst upp skiljer det bara på decimalen, de hade då koncentrerat till sig 17,3, nu 17,4 procent av de totala inkomsterna. En liknande utveckling ser vi i Sverige. LO-rapporten som presenterades nu i veckan hävdar till exempel att inkomstskillnaderna är de största i modern tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar